Boekaanbieding deur Giacomo Scotti

Aanbieding van Giacomo Scotti se boek "I massacri di luglio e la storia censorata dei crimini fascisti nell'Ex Iugoslavia", in Fiumicello Villa Vicentina, Italië

Die middag van 15 November 2019 is gewy aan die aanbieding van Giacomo Scotti se boek “Die bloedbad in Julie en die gesensureerde geskiedenis van fascistiese misdade in die voormalige Joego-Slawië".

Die inisiatief is gereël deur die ANPI van Fiumicello Villa Vicentina met die borgskap van die munisipale administrasie.

Ongeveer sestig mense was teenwoordig.

Na die voorlegging van die president van die ANPI, Gabrio Feresin, Monique Badiou, namens die komitee wat die inisiatiewe wat verband hou met die Wêreld Maart ter wille van vrede en geweldloosheid het hy die geleentheid aangebied, met die nadruk op die deelname van die vereniging van die land en die hele gemeenskap aan die sensitiseringsproses wat op Oktober 2 van 2009 begin is.

Die gebeure wat reeds gevier en beplan is, wat deur die munisipaliteit, die jeugregering, skole en verenigings gereël is om groter bewustheid te skep en goeie praktyke van burgerlike naasbestaan ​​te bevorder, is herroep.

Want elke verandering ... begin by onsself!

1 kommentaar op «Giacomo Scotti se boekaanbieding»

Skryf 'n opmerking