Internasionale Forum vir Vrede en Nie-geweld

Op 27 en 28 Oktober is 'n forum in Costa Rica gehou met die leuse "DIE GROOT TURN VAN MENSLIKHEID IS IN ONS HANDE"

In die Edicoop Koöperatiewe Gebou van San Pedro Montes de Oca, is 'n forum begin onder die leuse "DIE GROOT DRAAI VAN MENSLIKHEID IS IN ONS HANDE” wat mense en organisasies bymekaar gebring het rondom die onderwerpe wat hieronder uiteengesit word.

Die geleentheid is ingehuldig deur die internasionale optoggangers van die Wêreld Maart Pedro Arrojo, Sandro Ciani, Juan Gómez en Rafael de la Rubia wat hul roete deur 16 lande, 54 stede en dosyne aktiwiteite in die 57-dae-toer gesinter het.

Hulle het uitgestaan ​​uit die sentrale temas van die Wêreld Maart, die probleem van geweld teen vroue, ekonomiese ongelykheid en probleme met die omgewing (besoedeling, gebrek aan watergehalte en klimaatsverandering).

'N Eerste Latyns-Amerikaanse Maart is ook voorgestel vir 2021.

Die oggend is afgesluit met 'n paar musikale stukke deur die vredesbouende sanger-liedjieskrywer Santi Montoya wat baie gevier is deur die deelnemers.

Van neoliberalisme, na 'n humanistiese ekonomie

Vroegmiddag het die gesprek plaasgevind: “Van neoliberalisme, na 'n humanistiese, ondersteunende, inklusiewe, koöperatiewe en nie-gewelddadige ekonomie".

Dit was in beheer van Dulce Umanzor, Jose Rafael Quesada, Gustavo Fernández, Rafael López en Eva Carazo, almal van Costa Rica wat 'n kritiese visie gegee het van die neoliberale ekonomiese model wat Costa Rica aangepak het sonder om effektief op alle sektore van die bevolking.

Ontwikkelingsalternatiewe is blootgestel aan die hand van die heersende ekonomiese geweld met gemeenskaplike vorme van organisasie, met die ondersteuning van interdissiplinêre netwerke, of meer formele koöperasies, maar wat uiteraard die verspreiding van rykdom bevorder eerder as die konsentrasie van kapitaal in minder hande, sowel as die informele, kreatiewe en solidariteitsekonomie wat histories in die mensdom bestaan ​​het.

Hulle het voorstelle geopen om op elk van hierdie gebiede te bevorder, en wed op die verdieping en versterking van die rol wat Costa Rica as 'n voorhoede-land gespeel het in menseregte, die insluiting van gediskrimineerde sektore, solidariteit, vrede en onderwysbeleid in die streek.

Die aanbiedings is gedoen met konkrete voorbeelde wat in Costa Rica gemaak is en van stapel gestuur is, maar elke voorstel wat aangebied is, kon perfek van toepassing wees op enige plek in Latyns-Amerika, dus word dit gelewer as deel van die uitsprake van hierdie Forum en hierdie 2de Wêreld Maart. Gee u bydrae tot die stryd teen armoede, diskriminasie en die uitsluiting van groot dele van die bevolking in ons streek.

Rafael Lopez

Hy het die kwessie van die ervarings van die sosiale sosiale dialoogtafels as bouers van plaaslike ontwikkeling aangespreek in die rigting van 'n kultuur van vrede en aktiewe geweld.

Analiseer eers die huidige krisis van die gemeenskaplike beweging en die moontlike oorsake van lae burgerdeelname en veral die nuwe generasies.

Daarna het hy 'n visie en 'n metodologie van gemeenskaplike werk voorgestel deur middel van die dialoogtabelle, waarin die geartikuleerde, horisontale en solidariteitsdeelname van bure, gemeenskapsleiers, amptenare van instellings, ondernemings, plaaslike universiteitsbestuur, sowel as burgerlike organisasies en Godsdienstig volgens die werklike ervarings wat deur die UNED geregistreer is.

Dit word afgesluit deur aan te dring om gemeenskaplike optrede te versterk deur die metodologiese benadering van sosiale netwerke, voorgestel deur die dialoogtabelle, om doelwitte en gedeelde aktiwiteite te probeer bou, gelei deur aksie-refleksie-aksie. Om aktiewe gemeenskaplike plaaslike ontwikkeling te beïnvloed.

Gustavo Fernandez

Hy bied sy aanbieding aan ons "Die samewerkende model om 'n kultuur van vrede te skep".

Dui aan hoe die koöperatiewe model geïnspireer is deur humanistiese beginsels en waardes, aangesien dit 'n vorm van demokratiese organisasie is wat maatskaplike vrede en gesamentlike werk bevorder, wat 'n maatskappy sonder winsoogmerk vorm, waar welvaart onder sy geassosieerdes versprei moet word. gekonsentreer soos in die kapitalistiese model.

Hy het verduidelik hoe twee sektore tans in die ekonomie duidelik geïdentifiseer word, die openbare sektor en die privaatsektor.

Daar is egter 'n Derde Sektor wat uit verenigings bestaan, en hierdie sektor kan saam met die ander twee genoem word gekoppel word om aanleiding te gee tot 'n sosiale solidariteitsekonomie, waar koöperasies met 'n assosiatiewe basis geleë is.

In Costa Rica het koöperasies ekonomiese ontwikkeling en sosiale mobilisering opgewek, en daar is ongeveer 900 koöperasies en 887000 lede, wat 'n groot bydrae lewer tot sosiale vrede.

Soet Umanzor

Met sy aanbieding: “ Nie-gewelddadigheid as hulpmiddel om gelyke geleenthede vir vroue in koöperasie te bewerkstellig', Dit brei en versterk die belangrikheid van koöperasie in Costa Rica, as 'n ander manier om sake te doen.

Volgens Umanzor is daar egter in die koöperatiewe beweging teen vroue gediskrimineer.

Dit is dus noodsaaklik om ten volle 50% deel te neem aan vroue aan lidmaatskap en aan die bestuur van koöperatiewe strukture.

Soos aangedui, word die bestuursposisies in die koöperatiewe koepel deur mans in 77% beklee.

In 2011 het die nasionale komitee vir geslagsgelykheid in samewerking 'n wetsontwerp voorgelê om sodanige deelname te reguleer, maar dit is nie goedgekeur nie.

Daar is 'n nuwe wetsontwerp wat binnekort byeengeroep sal word; dit is nodig om in die koöperasiewetgewing te aanvaar, 'n stel internasionale regsmandate wat ons land verkry het om alle vorme van diskriminasie teen vroue te vermy, sodat samewerkende vroue dring alle burgers om konkrete gelykheidsplanne uit te voer, het me. Dulce Umanzor gesluit.

Eva Carazo

Voortgesette met die gesprek ontbloot hy ons oor die sosiale solidariteitsekonomie, as 'n kulturele praktyk van die mens wat histories bestaan ​​het en wat mense, hul werk en gemeenskaplike welsyn as 'n sentrum plaas, en nie soos in die neo-liberalisme wat fokus op die individuele, selfsugtige en kumulatiewe kapitaalvoordeel.

Hy wys ook daarop dat neoliberalisme verskillende soorte geweld oplewer deur uitsluiting van sektore, byvoorbeeld dié van vroue met geslagsgeweld.

'N Ander is omgewingsgeweld as gevolg van onoordeelkundige uitbuiting van natuurlike hulpbronne, byvoorbeeld die impak op die omgewing, deur die gebruik van landbouchemikalieë, wat in pynappelproduksie in Costa Rica voorkom.

Sowel as kulturele geweld, die normalisering van onbeperkte verbruikspraktyke en individualisme, die oplê van rolle en die opwekking van ongelykhede teenoor vroue in die behandeling en beoordeling van hul werk in vergelyking met dié van mans.

Daar is kollektiewe, kreatiewe, solidariteitsalternatiewe, sonder om wettig geregistreer te wees, baie informeel, maar geartikuleer met horisontale vorme van organisasie, waar alle werk erken word en behoeftes op 'n volhoubare manier met die omgewing en met waardes, beginsels en praktyke bevredig word. ontwikkeling in die land en dit moet versterk word deur kursusse in solidariteitsekonomie, gerig op boeresektore, omgewingsbewustes, vroue, ens.

Carazo sluit ook vergaderings, beurste, die opwekking van platforms vir alternatiewe ekonomieë en die bevordering van solidariteit by verbruik in.

José Rafael Quesada, eindig die gesprek

Met die Dilemma van die Plaaslike, ontbloot dit die probleme wat 'n plaaslike regering in die gesig staar om ekonomie op 'n gegewe gebied te genereer.

Aan die een kant is daar die wêreldbank met sy beleid om klein ondernemings te ontmoedig deur dit te onderdruk, om die konsentrasie in minder hande van groot kapitaal te bevorder en te behou.

Aan die ander kant vind ons die nasionale produktiewe konteks en die konteks van institusionele krisis, burokrasie en regeringsbeleid wat beskikbare hulpbronne verminder.

Ons ondervind ook die opwekking van armoede in 'n stelsel waarin werkloosheid toeneem en waarin tegnologie nie tot diens van mense is nie.

Daarom moet, soos Don José ons vertel, 'n humanistiese benadering tot die ekonomie gegee word, waar die mens die sentrale waarde is en die werk op 'n gebalanseerde manier die sosiale, ekonomiese en omgewingsaspekte in ag neem, sodat ons regtig 'n ontwikkeling het. volhoubare.

Hy deel ook 'n paar ervarings in mikro-ekonomie wat konkrete oplossings gegee het deur navorsing, innovasie en die ontwikkeling van idees om nuwe ondernemings te genereer, soos die Byeboerdery, die Chumico-industrie, die Pithaya-industrie, onder andere.

Laastens laat dit ons met 'n ander moontlike oplossing as teenpool vir die neoliberale model, naamlik die Universele Basiese Inkomste, wat 'n periodieke inkomste is wat die Staat aan elke burger wat aan die gemeenskap behoort as 'n reg van burgerskap betaal, sonder enige voorwaardes.

Voorstelle vir die bou van vrede en maatskaplike vooruitgang

Die forum het voortgegaan met die gesprek: “Voorstelle vir die bou van vrede en maatskaplike vooruitgang in Latyns-Amerika. Die nodige VN-weerlegging. Die rol van die OAS en die leërs in hierdie XNUMXste eeu".

In hierdie tabel neem ons deel aan mnre Trino Barrantes Araya (Costa Rica), Francisco Cordero Gené (Costa Rica), Rafael de la Rubia (Spanje) en Juan Gómez (Chili).

Trill Barrantes

Hy ontbloot ons hoe die OAS sedert die ontstaan ​​daarvan 'n verdediger van die geopolitieke, strategiese en militêre belange van die Verenigde State geword het, maar dit sou nodig wees om die doelstellings daarvan weer aan te pas, sodat dit 'n internasionale organisasie is ten gunste van vrede, nie-geweld en demokrasie en funksioneer as 'n hindernis teen despotiese, tiranniese of fascistiese regerings.

Maar hierdie aspirasie is nog lank nie vervul nie, aangesien die OAS histories nie politieke wil in besluitneming het nie en die rol daarvan gekondisioneer is tot die logika van die neoliberale mark en die diens van die Amerikaanse militêre belange. .

En dit is gedemonstreer in verskeie konflikte waarin die OAS stil gebly het, in 'n duidelike medepligtigheid met die land van die Noorde, het Barrantes gesê.

Later noem hy verskeie voorbeelde om te illustreer wat voorheen gesê is, sedert die huursoldaat-invalle van Kuba in 1961, die besetting deur die Amerikaanse leër teen die Dominikaanse Republiek in 1965, om stil te word teen die inmengingsbeleid van die LIMA-groep en Aan die wrede onderdrukking teen ongewapende burgerlikes in Ecuador en Chili, al hierdie langdurige inaksie en stomheid, laat ons dink as die OAS 'n objektiewe en onpartydige arbiter kan wees in die oudit van die verkiesing op 20 Oktober in Bolivia? Die feite het getoon dat die OAS voor en na die staatsgreep teen Evo Morales aan die kant van die staatsgreep-plotters was, sluit Don Trino af.

Francisco Lamb Gené

Met sy aanbieding “Teenstrydighede met dwelmhandel en 'n voorstel om vrede te bewerkstellig in die oorlog teen dwelmmiddels'Ontleed hoe die intelligensie van die Verenigde State voordeel trek uit dwelmverslawing, die uitbreiding van die onwettige mark en die beheer van die politieke apparaat om die gewapende teenwoordigheid daarvan in die Costa Ricaanse grond en seë te legitimeer.

Terwyl ons die proses van demilitarisering in Costa Rica omgekeer het, met die verskoning om 'n oorlog te handhaaf wat ons, soos ons sê, beskerm deur die wêreldwye dwelmverslag van 2018, jare gelede verloor het, het die mark vir psigo-aktiewe middels aanhou styg. hoewel dit nog nooit soveel as vandag bestee is aan wapens, opleiding en gespesialiseerde veiligheidsmagte nie.

Om nie eens te praat van die ooreenkoms wat Costa Rica met die Verenigde State het oor die “Gesamentlike patrollering” waar die toetrede van troepe en skepe van die kuswag gemagtig is, wat ons polisie-optrede ondergeskik stel en ons soewereiniteit ondermyn nie, het die Lam gesê.

Laastens stel dit 'n voorstel vir die 2de Wêreld Maart bekend, sodat die kwessies rakende verbodsbeleid en die 'Oorlog teen dwelms' op die agenda van hierdie prysenswaardige internasionale inisiatief opgeneem word, wat in die aanbieding daarvan verskeie ontledingspunte onder ander programme lewer. van voorkoming en behandeling van verslaafdes, sowel as die beheerde wettiging van die dwelm voor die verbod en onderdrukking van verbruikers.

Juan Gómez

Hy het ons vertel van militarisme, bewapening en die omgewing.

Die militêre nywerheid lewer groot kweekhuisgasvrystellings op, en die produksie daarvan is baie besoedelend en dit beïnvloed die omgewing, grond- en waterafval.

Boonop verwoes oorloë die flora en fauna van die gevegsfront en laat die land dekades lank onbruikbaar wees, om nie eens te praat van die plofbare afval wat hulle as myne en bombomme het nie, sê Gomez. Aan die ander kant, veroorsaak oorloë, benewens die vervaardiging van onstabiliteit in die streek waar hulle hul oorsprong het, massiewe migrasies en bevorder internasionale spanning.

Volgens die visie van die uitstaller, moet die leër se toekoms 'n instelling wees wat ooreenstem met die omgewing en saamwerk om skade te berokken wat deur rampe aangerig word deur aksies met die burgers te beplan, reddingsaksies uit te voer en integrasie van gesamentlike streeksaksies. In hierdie sin moet die weermag opleiding kry vir die diens van hul mense, het Gomez afgesluit.

Rafael de la Rubia

Met verwysing na die leërs het hy 'n nuwe standpunt uitgelig, wat deel uitmaak van die voorstelle van die 2de Wêreld Maart, met verwysing na 'n gesprek wat hy gehad het met 'n senior generaal van die NAVO, wat saamgewerk het aan die aktiwiteite van die Wêreld sonder Oorloë. die een wat gesê het dat die militêre funksie sou wees om te voorkom dat oorlog bestaan, om die toestande te skep sodat die verskynsel van die oorlog nie voorkom nie, dit sou die nuwe paradigma van die leërs wees.

Hy het ons ook vertel van die ongerymdheid in die geval van Europa, wat 'n Europese unie is, al dekades lank, en tog 27 leërs in stand hou, vermoedelik om mekaar te verdedig.

Dit maak vandag geen sin nie. Hy beklemtoon die voorstel van die Refoundation of the United Nations waarin twee nuwe veiligheidsrade voorgestel word: 'n maatskaplike een (wat honger en basiese lewensomstandighede in die wêreld uitskakel) en 'n ander omgewing (wat aanvalle op die natuur monitor en oor 'n wêreld waak) volhoubare).

Die Forum het nog 'n dag voortgeduur

Die Forum het op 28 November nog 'n dag voortgesit.

Dit is die dag van die voorstelle van hierdie 2de Wêreld Maart om ruimtes oop te maak vir die verspreiding van kwessies wat nie gewelddadig is nie, in al sy manifestasies, aan nuwe generasies, soos opvoedkundige sentrums, universiteite en die gemeenskap in die algemeen. Sowel as om die sigbaarheid van die positiewe aksies wat dag vir dag in ons samelewings uitgevoer word, aan te moedig.

Daarom het ons begin met die werkswinkel, oop vir die publiek van 'New Spirituality and Nonviolence', deur Saul Asejo (Chili), Fernando Ayala (Mexiko) en Lorena Delgado (Costa Rica).

Met die benadering van die Gemeenskappe van die Siloboodskap wat die 2de Wêreld Maart ondersteun, word 'n strewe gegee om nie-gewelddadige ruimtes te bou wat gebaseer is op die beginsels van geldige optrede en deur spiritualiteit.

Vervolgens het die werkswinkel vir onderwysers, wat op die maksimum hoedanigheid 'Humanisering van onderwys' met metodologie van die humanistiese pedagogiese stroom was, begin met die onderwerp van selfversorging, so noodsaaklik in hierdie dae van disintegrasie en vervreemding wat ons wegbeweeg soveel keer van ons interne samehang in denke, gevoel en toneelspel. Die genoemde werkswinkel is deur Emilia Sibaja van Costa Rica gegee.

Later gaan ons voort met die bespreking “Visiting positive actions” van Mercedes Hidalgo en Pablo Murillo van die Council of the Young Person, Rafael Marín van die Civic Center for Peace of Heredia en Juan Carlos Chavarría, van die Transformation Foundation in gewelddadige tye .

Rafael Marin

Dit ontbloot ons oor die Civic Centres for Peace-program, die aard van die program en die akteurs wat daarby betrokke is.

Sowel as die metodologie wat gebruik is; die deelname van inter-institusionele werk om kuns, sport en ontspanning te implementeer as 'n alternatief vir die voorkoming van geweld.

Laastens word dit positiewe ervarings deur die hele werk opgesom.

Mercedes Hidalgo en Pablo Murillo

Ons bied die ervarings van die implementering van programme deur die Council of the Young Person in twee verskillende gemeenskappe, Santa Cruz de Guanacaste en Heredia, aan deur die bevordering van die kultuur van vrede.

Die werk is ontwerp met inagneming van die spesifieke behoeftes van elke gemeenskap en programme wat op jong bevolkingsgroepe met sosiale risiko's gefokus is, word ontwikkel om hul deelname aan die soeke na geleenthede te bevorder om hul lewensgehalte te verbeter en te versterk.

Juan Carlos Chavarria

Hy ontbloot ons van die Stigting wat bande met vrywilligers in verskillende takke voorsit en genereer, hulle daarin geslaag het om 'n voorstel te neem aan baie mense wat om verskillende redes vryheids ontneem is, en aan jong mense uit gemeenskappe met 'n hoë sosiale risiko, soos Carpio, so Deur kuns as 'n instrument vir sosiale verandering is dit moontlik om kinders, jeugdiges en kinders wat vryheid ontneem te red en te transformeer uit moeilike omgewings wat hulle beskadig en tot geweld lei.

Uiteindelik sluit die Forum af met twee hooflesings wat albei deur spesialiste aangebied word, elk in hul vakgebied van twee onderwerpe wat van kardinale belang is vir die doelstellings van hierdie 2de Wêreld Maart:

Dr Carlos Umaña, ICAN-verteenwoordiger

"Die Verdrag tot die verbod op kernwapens en die moontlikheid van 'n huidige planetêre rampokkery."

Deur dr Carlos Umaña, verteenwoordiger van ICAN, Nobelprys vir Vrede 2017.

Hy het ons 'n baie verhelderende gesprek gegee met gegewens en rekords oor die gevolge van die gebruik en vervaardiging van kernwapens.

"Wêreldwyd word $116.000.000.000 jaarliks ​​aan kernwapens bestee, hierdie begroting is soortgelyk aan dié wat deur die SDG's vereis word om openbare onderwys, gesondheid en basiese voeding aan die hele planeetbevolking te verskaf," het Umaña gesê.

Verder skets ons 'n reeks aksies wat ons as burgerlike samelewing kan uitvoer om teen kernwapens (AN) te veg.

Belê byvoorbeeld nie in banke wat kernbomme finansier nie. Versoek u plaaslike regering om openbare fondse verantwoordelik te belê buite finansiële instellings wat met NA verband hou

Aan die ander kant is die teikens van die AN die stede en hulle kan die sentrale regerings onder druk plaas om die kernverbod op die verbod op kernwapens (TPAN) te ondersteun.

Ons moet betrokke raak, verandering hang van ons af, ons moet 'n moontlike wêreld sonder kernwapens voorstel, het dr Umaña afgesluit.

Dr. Pedro Arrojo, 'Geweld teen geweld en nuwe waterkultuur'

En om af te sluit met 'n blom:

"Omgewingsgeweld en nuwe waterkultuur", deur dr. Pedro Arrojo, adjunk in Spanje vir Podemos, universiteitsprofessor en Goldman-omgewingsprys in die kategorie Europa

Dr Arrojo het 'n welsprekende klas gegee en eerstens verduidelik hoe besoedeling die werklike sleutelprobleem van die wêreldwye waterkrisis is.

“Daar word gesê dat 1000 miljard mense nie toegang tot gewaarborgde drinkwater het nie en gevolglik is daar na raming 10,000 XNUMX sterftes per dag weens hierdie oorsaak.” Ons kan die hoofoorsake van genoemde waterbesoedeling identifiseer in die gebruik van landbouchemikalieë, agrotoksiene en die werking van swaar metale, beklemtoon Don Pedro.

Alle lande kan egter die gesondheid van ekosisteme herstel, maar versuim om dit te doen is 'n prioriteitsprobleem.

Die waterkwessie is te kompleks om aan die mark toe te vertrou

Die kwessie van water is te kompleks in sy funksionele veelheid om dit aan die mark te toevertrou.

Dit is waarom Dr. Arrojo etlike jare gelede, soos hy aangedui het, 'n etiese kategorisering van water voorgestel het; wat die volgende is:

Waterlewe: noodsaaklik en vry as 'n mensereg.

Waterburgerskap: Water by die huis met burgerregte en pligte. As 'n openbare diens.

Waterekonomie: die een wat in 'n fabriek benodig word om landbou te produseer of te besproei. Vereis gedifferensieerde koers.

Watermisdaad: water wat gebruik word vir aktiwiteite wat onwettig is en onwettig moet wees (bv. Oopgroefmynbou).

Die belangrikheid van water is nie die fisiese onmateriaal daarvan nie, maar waarvoor dit gebruik word, sluit Don Pedro af.

Ons sluit die Forum af

Ons het met groot bevrediging hierdie ambisieuse Forum afgesluit wat die sentrale temas van die 2de Wêreld Maart wou dek, van voorneme om saam te werk aan die inisiëring en versterking van inisiatiewe en verhoudings tussen organisasies en instellings op die gebied van die ontwikkeling van 'n kultuur van vrede en geweldloosheid.

Ons hoop dat u gevolgtrekkings en besluite gebruik kan word om teen hierdie 2de Wêreld Maart in te samel en op groter gevalle gerig te word, met konkrete voorstelle vir die nodige veranderinge in die rigting van daardie Groot Draai wat ons almal vir die mensdom wil hê en dat ons slegs deur saam te werk kan bereik. Die tyd het aangebreek om dit in ons hande te neem.


Ons waardeer die ondersteuning met die verspreiding van die web en sosiale netwerke van die 2 Wêreld Maart

web: https://www.theworldmarch.org
Facebook: https://www.facebook.com/WorldMarch
Twitter: https://twitter.com/worldmarch
Instagram: https://www.instagram.com/world.march/
Youtube: https://www.youtube.com/user/TheWorldMarch

2 opmerkings oor "Internasionale Forum vir Vrede en Geweldloosheid"

Skryf 'n opmerking