Die munisipaliteit Luino sluit aan by die TPAN

Die burgerinisiatief lei daartoe dat die Luino-stadsraad die TPAN eenparig goedkeur

Die stadsraad van Luino keur die voorstel van Alessandra Miglio eenparig goed met die VN-verdrag oor die verbod op die gebruik van kernwapens (TPAN).

Italië het nog nie die Verdrag vir die verbod op kernwapens onderteken wat in Julie deur 2017 deur die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies goedgekeur is nie, met die stemme ten gunste van 122 van die 193-lidlande in totaal.

Teenoor hierdie situasie is daar baie mense wat wonder waarom iets so belangrik, die verbod op kernwapens soos die res van massavernietigingswapens, nog nie bekragtig is nie.

Onder die aktiwiteite en inisiatiewe van die 2 World March for Peace and Nonviolence, is om na alle plekke waar dit geslaag en / of geslaag is, te neem, om in te lig oor die behoefte om inisiatiewe voor te stel wat die ondertekening van die TPAN.

Daar is besluit om inisiatiewe te loods wat ons land sal aanmoedig om by die verdrag te hou

Hierdie konsultasie is op straat geneem en as uitdrukking van baie burgers is daar besluit om inisiatiewe van stapel te stuur wat ons land sal aanmoedig om by die verdrag te hou.

Een van hierdie inisiatiewe was om 'n stadsraad aan die stadsraad voor te stel om by die TPAN aan te sluit.

Hierdie voorstel is deur raadslid Alessandra Miglio opgeneem en dit na die plenêre sitting van die stadsraad geneem, waar dit eenparig deur die munisipale plenêre sitting goedgekeur is.

Dit is 'n voorbeeld van die openbare sentiment in hierdie verband en van die noodsaaklikheid om alle testamente te verenig sodat 100% van die massavernietigingswapens onwettig verklaar word.

'N Verwante artikel, ons kan dit in die luinonotizie plaaslike nuus.

 

 

 

Skryf 'n opmerking