Die Verdrag oor die Verbod op Kernwapens

Die 7 Julie 2017, ná 'n dekade van werk deur ICAN en sy vennote, 'n oorweldigende meerderheid van die wêreld se nasies het 'n landmerk globale ooreenkoms om kernwapens, amptelik bekend as die Verdrag verbied op die Verbod van kern wapens . Dit sal in wetlike werking sodra 50 nasies onderteken en bekragtig.

Die huidige situasie is dat daar 93 is wat onderteken het en 70 wat ook bekragtig het. Om middernag op 22 Januarie 2021 het die TPAN in werking getree.

Volledige teks van die verdrag

Staat van handtekening / bekragtiging

Voor die verdrag was kernwapens die enigste massavernietigingswapens wat nie onderhewig was aan 'n totale verbod (indien chemiese en bakteriologiese wapens is), ondanks hul langtermyn katastrofale humanitêre en omgewingsgevolge. Die nuwe ooreenkoms eindig uiteindelik 'n beduidende gaping in die internasionale reg.

Dit verbied nasies van die ontwikkeling, toetsing, vervaardiging, vervaardiging, oordrag, besit, berging, gebruik of dreigende gebruik van kernwapens, of om kernwapens toe te laat om op hul grondgebied gestasioneer te word. Dit verbied hulle ook om enigiemand te help, aan te moedig of te laat deelneem aan enige van hierdie aktiwiteite.

'N Nasie wat kernwapens besit, kan by die verdrag aansluit, solank dit ooreenkom om hulle te vernietig ooreenkomstig 'n wetlik bindende en tydgebonde plan. Net so kan 'n nasie wat die kernwapens van 'n ander nasie op sy grondgebied haal, aansluit, solank dit aanvaar om hulle binne 'n sekere tyd uit te skakel.

Nasies is verplig om hulp te verleen aan alle slagoffers van die gebruik en toetsing van kernwapens en om maatreëls te tref vir die remediëring van besoedelde omgewings. Die aanhef erken die skade wat gely het as gevolg van kernwapens, insluitende die oneweredige impak op vroue en meisies en op inheemse volke dwarsoor die wêreld.

Die verdrag is in Maart, Junie en Julie van 2017 by die hoofkantoor van die Verenigde Nasies in New York onderhandeld, met die deelname van meer as 135-lande, sowel as lede van die burgerlike samelewing. Die 20 September 2017 is oopgemaak vir handtekening. Dit is permanent en sal wetlik bindend wees vir die nasies wat daaraan deelneem.

Samewerking om die TPAN in werking te stel was een van die prioriteite van die Wêreldoptog vir Vrede en Geweldloosheid.

Dokument van handtekening of bekragtiging