Brief vir 'n wêreld sonder geweld

Die “Charter for a World without Violence” is die resultaat van etlike jare se werk deur individue en organisasies wat die Nobelprys vir Vrede gewen het. Die eerste konsep is by die Sewende Beraad van Nobelpryswenners in 2006 aangebied en die finale weergawe is by die Agtste Beraad in Desember 2007 in Rome goedgekeur. Die standpunte en voorstelle stem baie ooreen met dié wat ons in hierdie Maart hier sien.

Die 11 van November van 2009, tydens die Tiende Wêreldberaad wat in Berlyn gehou is, is die wenners van die Nobelprys vir Vrede hulle het die Handves vir 'n wêreld sonder geweld aangebied aan die promotors van die Wêreld Maart vir vrede en geweldloosheid Hulle sal as sendelinge van die dokument optree as deel van hul poging om wêreldwye bewustheid oor geweld te verhoog. Silo, stigter van Universalistiese Humanisme en 'n inspirasie vir die Wêreld Maart, het gepraat oor die Betekenis van vrede en geweldloosheid op daardie tydstip.

Brief vir 'n wêreld sonder geweld

Geweld is 'n voorspelbare siekte

Geen staat of individu kan veilig wees in 'n onseker wêreld nie. Die waardes van nie-geweld het opgehou om 'n alternatief te wees om 'n noodsaaklikheid te word, sowel in opset as in gedagtes en optrede. Hierdie waardes word uitgedruk in hul toepassing op die verhoudings tussen state, groepe en individue. Ons is daarvan oortuig dat die nakoming van die beginsels van nie-geweld 'n meer beskaafde en vreedsame wêreldorde tot gevolg sal hê waarin 'n meer regverdige en effektiewe regering gerealiseer kan word, met respek vir die menswaardigheid en die heiligheid van die lewe self.

Ons kulture, ons verhale en ons individuele lewens is onderling verbind en ons optrede is afhanklik van mekaar. Vandag, soos nog nooit tevore nie, glo ons dat ons met 'n waarheid te staan ​​kom: ons s'n is 'n algemene bestemming. Die bestemming sal bepaal word deur ons voornemens, ons besluite en ons optrede vandag.

Ons glo vas dat die skep van 'n kultuur van vrede en nie-geweld 'n edele en noodsaaklike doel is, al is dit 'n lang en moeilike proses. Die bevestiging van die beginsels wat in hierdie Handves uiteengesit word, is 'n stap wat van groot belang is om die oorlewing en ontwikkeling van die mensdom te verseker en 'n wêreld sonder geweld te bewerkstellig. Ons, mense en organisasies wat toegeken word met die Nobelprys vir Vrede,

bevestig ons verbintenis tot die Universele Verklaring van Menseregte,

bekommerd vir die noodsaaklikheid 'n einde te maak aan die verspreiding van geweld op alle vlakke van die samelewing en veral die bedreigings wat die bestaan ​​van die mensdom wêreldwyd bedreig;

bevestig daardie vryheid van denke en uitdrukking is aan die wortel van demokrasie en kreatiwiteit;

erkenning dat geweld manifesteer in baie vorme, hetsy gewapende konflik, militêre besetting, armoede, ekonomiese uitbuiting, vernietiging van die omgewing, korrupsie en vooroordeel gebaseer op ras, godsdiens, geslag of seksuele oriëntasie;

herstel dat die verheerliking van geweld, soos uitgedruk deur die vermaaklikheidsbedryf, kan bydra tot die aanvaarding van geweld as 'n normale en toelaatbare voorwaarde;

oortuig dat diegene wat die meeste geraak word deur geweld die swakste en kwesbaarste is;

Met inagneming dat vrede nie net die afwesigheid van geweld is nie, maar ook die teenwoordigheid van geregtigheid en die welsyn van die mense;

oorweeg dat 'n onvoldoende erkenning van etniese, kulturele en godsdienstige diversiteit aan die kant van state die wortel van baie van die geweld in die wêreld is;

erkenning die dringendheid om 'n alternatiewe benadering tot kollektiewe veiligheid te ontwikkel gebaseer op 'n stelsel waarin geen land of groep lande kernwapens vir eie veiligheid behoort te hê nie;

bewuste dat die wêreld doeltreffende globale meganismes en nie-gewelddadige praktyke van konflikvoorkoming en -oplossing benodig en dat dit die meeste sukses behaal wanneer dit so gou moontlik aangeneem word;

bevestig dat diegene met die magtegewins die grootste verantwoordelikheid het om geweld te stop, waar dit ook al voorkom, en om dit waar moontlik te voorkom;

oortuig dat die beginsels van nie-geweld op alle vlakke van die samelewing moet oorwin, sowel as in die verhouding tussen state en individue;

Ons doen 'n beroep op die internasionale gemeenskap om die ontwikkeling van die volgende beginsels te bevorder:

 1. In 'n interafhanklike wêreld vereis die voorkoming en staking van gewapende konflikte tussen state en binne die state kollektiewe optrede van die internasionale gemeenskap. Die beste manier om die veiligheid van individuele state te verseker, is om globale menslike veiligheid te bevorder. Dit vereis die versterking van die implementeringskapasiteit van die VN-stelsel en dié van streeksamewerkingsorganisasies.
 2. Om 'n wêreld sonder geweld te bewerkstellig, moet die state altyd die oppergesag van die reg respekteer en hul regsooreenkomste nakom.
 3. Dit is noodsaaklik om sonder verdere vertraging voort te gaan na die verifieerbare uitskakeling van kernwapens en ander massavernietigingswapens. State wat sulke wapens besit, moet konkrete stappe in die rigting van ontwapening neem en 'n verdedigingstelsel instel wat nie op kernafskriklikheid berus nie. Terselfdertyd moet die state poog om 'n kern-nie-verspreidingsregime te konsolideer, ook die versterking van multilaterale verifikasies, die beskerming van kernmateriaal en die ontwapening.
 4. Om geweld in die samelewing te verminder, moet die produksie en verkoop van handwapens en ligte wapens verminder en streng beheer word op internasionale, staats-, streeks- en plaaslike vlakke. Daarbenewens moet daar 'n totale en universele toepassing van internasionale ooreenkomste op ontwapening, soos die 1997-mynbankverdrag en die ondersteuning van nuwe pogings gemik wees om die impak van onoordeelkundige en geaktiveerde wapens uit te skakel. slagoffers, soos cluster munitions.
 5. Terrorisme kan nooit geregverdig word nie, omdat geweld geweld veroorsaak en omdat geen terreur teen die burgerbevolking van enige land in die naam van enige saak gepleeg kan word nie. Die stryd teen terrorisme kan egter nie die skending van menseregte, internasionale humanitêre reg, norme van die burgerlike samelewing en demokrasie regverdig nie.
 6. Die beëindiging van gesinsgeweld en gesinsgeweld vereis onvoorwaardelike respek vir die gelykheid, vryheid, waardigheid en regte van vroue, mans en kinders, van alle individue en instellings van die staat, godsdiens en die die burgerlike samelewing. Sulke voogdyskap moet in plaaslike en internasionale wette en konvensies opgeneem word.
 7. Elke individu en staat deel die verantwoordelikheid om geweld teen kinders en jongmense te voorkom, wat ons gemeenskaplike toekoms en ons kosbaarste bate verteenwoordig, en opvoedkundige geleenthede, toegang tot primêre gesondheidsorg, persoonlike veiligheid, sosiale beskerming bevorder en 'n ondersteunende omgewing wat nie-geweld as 'n manier van lewe versterk. Onderwys in vrede, wat nie-geweld aanmoedig, en die klem op medelye as 'n aangebore kwaliteit van die mens, moet 'n noodsaaklike deel van opvoedkundige programme op alle vlakke wees.
 8. Voorkoming van konflikte wat voortspruit uit die uitputting van natuurlike hulpbronne en veral water- en energiebronne, vereis dat die state 'n aktiewe rol ontwikkel en regstelsels en modelle instel wat toegewy is aan die beskerming van die omgewing en die bevalling van Sy verbruik gebaseer op die beskikbaarheid van hulpbronne en die werklike menslike behoeftes
 9. Ons doen 'n beroep op die Verenigde Nasies en sy lidlande om betekenisvolle erkenning van etniese, kulturele en godsdienstige diversiteit te bevorder. Die goue reël van 'n nie-gewelddadige wêreld is: "Behandel ander soos wat jy graag behandel wil word."
 10. Die belangrikste politieke instrumente wat nodig is om 'n nie-gewelddadige wêreld te vorm, is effektiewe demokratiese instellings en dialoog gebaseer op waardigheid, kennis en toewyding wat uitgevoer word ten opsigte van die balans tussen die partye en, waar van toepassing, ook in gedagte aspekte van die menslike samelewing as geheel en die natuurlike omgewing waarin dit leef.
 11. Alle state, instellings en individue moet pogings ondersteun om ongelykhede in die verspreiding van ekonomiese hulpbronne te oorkom en groot ongelykhede op te los wat vrugbare grond vir geweld skep. Die ongelykheid in lewensomstandighede lei onvermydelik tot 'n gebrek aan geleenthede en in baie gevalle tot die verlies van hoop.
 12. Die burgerlike samelewing, insluitende menseregteverdedigers, pasifiste en omgewingsaktiviste, moet erken en beskerm word as noodsaaklik vir die bou van 'n nie-gewelddadige wêreld, net soos alle regerings hul eie burgers moet dien en nie die anders. Voorwaardes moet geskep word om die deelname van die burgerlike samelewing, veral vroue, in politieke prosesse op wêreldwye, streeks-, nasionale en plaaslike vlakke toe te laat en aan te moedig.
 13. As ons die beginsels van hierdie Handves toepas, beywer ons ons almal sodat ons saamwerk vir 'n regverdige en moorddadige wêreld waarin almal die reg het om nie doodgemaak te word nie en terselfdertyd die plig om nie dood te maak nie. aan iemand

Handtekeninge van die Handves vir 'n wêreld sonder geweld

om alle vorme van geweld regmaak, moedig ons wetenskaplike navorsing aan op die gebied van menslike interaksie en dialoog. Ons nooi die akademiese, wetenskaplike en godsdienstige gemeenskappe om ons te help in die oorgang na 'n nie-gewelddadige en nie-moorddadige samelewing. Teken die Handves vir 'n Wêreld sonder Geweld

Die Nobelpryse

 • Mairead Corrigan Maguire
 • Sy heiligheid die Dalai Lama
 • Mikhail Gorbatsjof
 • Lech Walesa
 • Frederik Willem De Klerk
 • Aartsbiskop Desmond Mpilo Tutu
 • Jody Williams
 • Shirin Ebadi
 • Mohamed ElBaradei
 • John Hume
 • Carlos Filipe Ximenes Belo
 • Betty Williams
 • Mohammed Yanus
 • Wangari Maathai
 • Internasionale dokters vir die voorkoming van kernoorlog
 • Rooi Kruis
 • Internasionale Atoomenergie Agentskap
 • Amerikaanse Vriende Dienskomitee
 • Internasionale Kantoor van Vrede

Ondersteuners van die Handves:

instellings:

 • Baskiese regering
 • Gemeente Cagliari, Italië
 • Cagliari Provinsie, Italië
 • Gemeente Villa Verde (OR), Italië
 • Gemeente Grosseto, Italië
 • Gemeente Lesignano de 'Bagni (PR), Italië
 • Gemeente Bagno a Ripoli (FI), Italië
 • Gemeente Castel Bolognese (RA), Italië
 • Gemeente Cava Manara (PV), Italië
 • Gemeente Faenza (RA), Italië

organisasies:

 • Peace People, Belfast, Noord-Ierland
 • Association Memory Collettiva, Association
 • Hokotehi Moriori Trust, Nieu-Seeland
 • Wêreld sonder oorloë en sonder geweld
 • Wêreldsentrum vir Humanistiese Studies (CMEH)
 • Die Gemeenskap (vir menslike ontwikkeling), Wêreld Federasie
 • Konvergensie van kulture, Wêreldfederasie
 • Internasionale Federasie van Humanistiese Partye
 • Vereniging «Cádiz vir nie-geweld», Spanje
 • Women for a Change International Foundation, (Verenigde Koninkryk, Indië, Israel, Kameroen, Nigerië)
 • Instituut vir Vrede en Sekulêre Studies, Pakistan
 • Association Assocodecha, Mosambiek
 • Awaz-stigting, sentrum vir ontwikkelingsdienste, Pakistan
 • Eurafrica, Multikulturele Vereniging, Frankryk
 • Peace Games UISP, Italië
 • Moebius Club, Argentinië
 • Centro per lo sviluppo kreatiewe “Danilo Dolci”, Italië
 • Centro Studi ed Europese inisiatief, Italië
 • Global Security Institute, VSA
 • Gruppo Nood Alto Casertano, Italië
 • Boliviaanse Origami-vereniging, Bolivia
 • Il sentiero del Dharma, Italië
 • Gocce di fraternità, Italië
 • Aguaclara-stigting, Venezuela
 • Associazione Lodisolidale, Italië
 • Menseregte-onderwys en aktiewe konflikvoorkoming kollektief, Spanje
 • ETOILE.COM (Agence Rwandaise d'Edition, de Recherche, de Presse et de Communication), Rwanda
 • Menseregte Jeugorganisasie, Italië
 • Athenaeum van Petare, Venezuela
 • Etiese vereniging van CÉGEP van Sherbrooke, Quebec, Kanada
 • Federasie van private instellings vir kinder-, jeug- en gesinsorg (FIPAN), Venezuela
 • Centre Communautaire Jeunesse Unie de Parc-uitbreiding, Québec, Kanada
 • Geneeshere vir Global Survival, Kanada
 • UMOVE (Verenigde moeders wat oral geweld teenstaan), Kanada
 • Woedende oumas, Kanada
 • Veterane teen kernwapens, Kanada
 • Transformatiewe Leersentrum, Universiteit van Toronto, Kanada
 • Promotors of Peace and Nonviolence, Spain
 • ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), Italië
 • Legautonomie Veneto, Italië
 • Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Italië
 • UISP Lega Nazionale Attività Subacquee, Italië
 • Kommissaris Giustizia e Pace di CGP-CIMI, Italië

nood:

 • Mnr. Walter Veltroni, voormalige burgemeester van Rome, Italië
 • Mnr. Tadatoshi Akiba, president van burgemeesters vir vrede en burgemeester van Hiroshima
 • Mnr. Agazio Loiero, goewerneur van die streek Calabria, Italië
 • MS Swaminathan, voormalige president van die Pugwash-konferensies oor wetenskap en wêreldsake, Nobelprysorganisasie
 • David T. Ives, Albert Schweitzer Instituut
 • Jonathan Granoff, president van die Global Security Institute
 • George Clooney, akteur
 • Don Cheadle, akteur
 • Bob Geldof, sanger
 • Tomás Hirsch, Humanisme-woordvoerder van Latyns-Amerika
 • Michel Ussene, Humanisme-woordvoerder van Afrika
 • Giorgio Schultze, woordvoerder van Humanisme vir Europa
 • Chris Wells, speaker van humanisme vir Noord-Amerika
 • Sudhir Gandotra, woordvoerder van humanisme vir die Asië-Stille Oseaan-streek
 • Maria Luisa Chiofalo, adviseur van die munisipaliteit Pisa, Italië
 • Silvia Amodeo, president van die Meridion Foundation, Argentinië
 • Miloud Rezzouki, president van die ACODEC-vereniging, Marokko
 • Angela Fioroni, streeksekretaris van Legautonomie Lombardia, Italië
 • Luis Gutiérrez Esparza, president van die Latyns-Amerikaanse kring van internasionale studies (LACIS), Mexiko
 • Vittorio Agnoletto, voormalige lid van die Europese Parlement, Italië
 • Lorenzo Guzzeloni, burgemeester van Novate Milanese (MI), Italië
 • Mohammad Zia-ur-Rehman, nasionale koördineerder van GCAP-Pakistan
 • Raffaele Cortesi, burgemeester van Lugo (RA), Italië
 • Rodrigo Carazo, voormalige president van Costa Rica
 • Lucia Bursi, burgemeester van Maranello (MO), Italië
 • Miloslav Vlček, president van die Kamer van Afgevaardigdes van die Tsjeggiese Republiek
 • Simone Gamberini, burgemeester van Casalecchio di Reno (BO), Italië
 • Lella Costa, aktrise, Italië
 • Luisa Morgantini, voormalige vise-president van die Europese parlement, Italië
 • Birgitta Jónsdóttir, lid van die Yslandse parlement, president van vriende van Tibet in Ysland
 • Italo Cardoso, Gabriel Chalita, José Olímpio, Jamil Murad, Quito Formiga, Agnaldo
 • Timóteo, João Antonio, Juliana Cardoso Alfredinho Penna ("Parlementêre Front vir die Begeleiding van die Wêreldmars vir Vrede en Não Violência in São Paulo"), Brasilië
 • Katrín Jakobsdóttir, Minister van Onderwys, Kultuur en Wetenskap, Ysland
 • Loredana Ferrara, adviseur van die provinsie Prato, Italië
 • Ali Abu Awwad, vredesaktivis deur geweld, Palestina
 • Giovanni Giuliari, adviseur van die munisipaliteit Vicenza, Italië
 • Rémy Pagani, burgemeester van Genève, Switserland
 • Paolo Cecconi, burgemeester van Vernio (PO), Italië
 • Viviana Pozzebon, sangeres, Argentinië
 • Max Delupi, joernalis en bestuurder, Argentinië
 • Páva Zsolt, burgemeester van Pécs, Hongarye
 • György Gemesi, burgemeester van Gödöllő, president van plaaslike owerhede, Hongarye
 • Agust Einarsson, rektor van die Universiteit van Bifröst, Ysland
 • Svandís Svavarsdóttir, Minister van Omgewing, Ysland
 • Sigmundur Ernir Rúnarsson, parlementslid, Ysland
 • Margrét Tryggvadóttir, parlementslid, Ysland
 • Vigdís Hauksdóttir, parlementslid, Ysland
 • Anna Pála Sverrisdóttir, parlementslid, Ysland
 • Thráinn Bertelsson, parlementslid, Ysland
 • Sigurður Ingi Jóhannesson, parlementslid, Ysland
 • Omar Mar Jonsson, burgemeester van Sudavikurhreppur, Ysland
 • Raul Sanchez, sekretaris van menseregte van die provinsie Cordoba, Argentinië
 • Emiliano Zerbini, musikant, Argentinië
 • Amalia Maffeis, Servas - Cordoba, Argentinië
 • Almut Schmidt, direkteur Goethe Institut, Cordoba, Argentinië
 • Asmundur Fridriksson, burgemeester van Gardur, Ysland
 • Ingibjorg Eyfells, skooldirekteur, Geislabaugur, Reykjavik, Ysland
 • Audur Hrolfsdottir, skooldirekteur, Engidalsskoli, Hafnarfjordur, Ysland
 • Andrea Olivero, nasionale president van Acli, Italië
 • Dennis J. Kucinich, lid van die Kongres, VSA
Hierdie webwerf gebruik sy eie en derdeparty-koekies vir die korrekte funksionering en vir analitiese doeleindes. Dit bevat skakels na derdeparty-webwerwe met derdeparty-privaatheidsbeleide wat jy dalk of nie mag aanvaar wanneer jy toegang daartoe kry nie. Deur op die Aanvaar-knoppie te klik, stem jy in tot die gebruik van hierdie tegnologieë en die verwerking van jou data vir hierdie doeleindes.    sien
privaatheid